TWV medlemmene

TWV i the Sporting bar. Fra venstre Roar, Ronny, Tommy, Bjørn, Geir, Stein og Tor.

 • Waldemar Aunes vei
  Samtlige medlemmer har bodd eller bor i Waldemar Aunes vei på Hallset. I Waldemar Aunes vei var det fra gammelt av en fargegrense. Det var skillet mellom hvit og grønn blokkene. Grønnblokkene lå øverst og bestod av blokkene 1,3 og 5 og blokkene i Selsbakkveien, mens blokkene 6,7,8,9,11,10,12,13,14 og 15 var hvit blokker. I dag er det gamle fargeskillet fjernet og nye farger finnes, men hos de som vokste opp med fargeskillet så lever det fortsatt videre. Vinteren 2003 var første gang siden Waldemar Aunes vei var innflytningsklar at intet TWV medlem lenger bodde i gaten. Da er det betryggende å vite at 5 av medlemmene bor rett ved.

 • Geir Aa
  Medlem fra 1995, født i 1964, Liverpool fan.
  Har bodd i Waldemar Aunes v 14B i periodene mars 1967 - august 1989 og juni 1990 - november 1990, sist bodde han i 15A fra desember 1990 - april 2001.
 • Tor Helmersen
  Født i 1964, Arsenal fan.
  Har bodd i Waldemar Aunes v 3B i perioden 1965-78 , 7D i 1978-79 og 5B i 1979-84 .
 • Ronny Sæther
  Født i 1966, Liverpool fan.
  Bodde i Waldemar Aunes v 3B frem til vinteren 2003.
 • Stein Johannessen
  Født i 1963, Arsenal fan.
  Har bodd i Waldemar Aunes v 12B fra 1966-79 og 15C fra 1979- mars 1982.
 • Tommy Johansen
  Født i 1967, Liverpoolfan.
  Har bodd i Waldemar Aunes v. 7C.
 • Bjørn Kleven
  Født i 1968, Derby fan.
  Har bodd i Waldemar Aunes v 11A i perioden 1974-84. Har bodd i Waldemar Aunes v 15B i periooden 1993 - 30 juli 1999.
 • Roar Aa
  Medlem fra 1999, født i 1966. Liverpool fan.
  Har bodd i Waldemar Aunes v 14B fra mars 1967 til mai 1990 og 10A fra juni 1990 til november 1993.